Karavan za klimu

O nama

O NamaKARAVAN ZA KLIMU #3

Projekat „Karavan za klimu 3.0 : Mali korak za čoveka, veliki za prirodu – biodiverzitet i klimatske promene u Srbiji!” povezuje borbu protiv klimatskih promena i zaštitu biodiverziteta i ima za cilj podizanje svesti građana, a naro o značaju upoznavanja i identifikovanja zaštićenih vrsta na teritoriji Srbije.

Ovogodišnje izdanje projekta obuhvata pedagošku izložbu koja predstavlja javnosti različite globalne posledice klimatskih promena (topljenje polarnih ledenih kapa, porast temperature i acidifikaciju mora, klimatske ekstreme poput požara) sa direktnim uticajem na biološku raznovrsnost, ali i invazivne vrste, visokoplaninska staništa, vlažna staništa i biodiverzitet gradova, nudeći odgovore na pitanje kako doprineti očuvanju biodiverziteta. Izložba je upotpunjena interaktivnim eksponatima koje je osmislio Centar za promociju nauke, ali i Kutkom za društvene mreže koji je pripremila Kancelarija Programa Ujedinjenih Nacija za razvoj u Srbiji.

KARAVAN ZA KLIMU #2

Projekat „Karavan za klimu #sezona2 – Osvajanje obnovljivih izvora energije!” predstavlja nastavak projekta „Karavan za klimu – Svi aktivni u borbi protiv klimatskih promena!” koji je sproveden 2018. godine.

Ovaj projekat Francuskog instituta u Srbiji ima za cilj jačanje svesti građana Srbije a posebno mladih da su fosilna goriva glavni uzrok emisije CO2 i da naši prirodni resursi, čak iako još uvek neizmerni, nisu neiscrpni. Svest o tome i podrška stanovništa su od suštinskog značaja kako bi se zemlja usmerila na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Stanovništvo mora da razmišlja o tome kao i da sve to razume kako bi svoje ponašanje prilagodilo i učestvovalo u energetskoj tranziciji prema kojoj se zemlja kreće.

KARAVAN ZA KLIMU #1

Projekat „Karavan za klimu – Svi aktivni u borbi protiv klimatskih promena!“ treba da probudi svest o problemu klimatskih promena kod građana Srbije, da ubedi preduzeća i javne ustanove da je zeleni rast nova prilika za razvoj i da  promoviše jednostavna i operativna rešenja koja svako od nas na svom nivou može da primeni i da se na svoj način bori protiv klimatskih promena.

Ovaj projekat objedinjuje  srpske i francuske aktere u ovoj oblasti, već razvijena rešenja ovog problema u obe zemlje i nudi priliku za razmenu mišljenja, dobre prakse i inovacija u okviru naučnih debata koje su dostupne svima. Karavan za klimu je putujući projekat koji će se održati u više gradova na teritoriji Srbije.

Karavan za klimu objedinjuje različite aktivnosti i obraća se svim građanima, nezavisno od njihovih godina i stručnosti u ovoj oblasti.

Francuski institut u Srbiji vas poziva da putem izložbe „Život smeća“, kroz umetničke fotografije i pedagoški pristup, otkrijete kako smeće koje proizvode ljudi svojim aktivnostima deluje na životnu sredinu, u Srbiji, u Francuskoj, u Sredozemlju, pa čak i u svemiru.

Ovo umetničko putovanje pokazaće vam koliko vremena otpaci ostaju u prirodi, objasniće vam šta se zbiva sa otpadom, u Srbiji i u Francuskoj, navešće vas da preispitate svoje ponašanje u svakodnevnom životu u cilju smanjenja proizvodnje smeća, reciklaže ili ponovne upotrebe.

Fotografije, skulpture u pokretu, panoi sa objašnjenjima koje deca treba samostalno da popune, velika društvena igra …Cilj izložbe je da bude inovativna, interaktivna i dostupna svima, bez obzira na godine.

Previous
Next

Francuski Institut Vam nudi projekciju tri dokumentarna filma sa naslovima na sprskom jeziku :

„Povrtnjak mog dede“

Martin je došao kod svog dede da se priseti svog detinjstva i podeli sa njim neke nove trenutke. Predak će mu preneti svoje znanje, pričati o njihovom poreklu i podeliti tajne svog povrtnjaka gajenog iz ljubavi prema svojoj pokojnoj ženi. Kao pripadnik generacije brze hrane, Martin će shvatiti neprocenjivu vrednost ovog nasleđa. Ovo je himna životu i prirodi koju moramo da zaštitimo.

Rediteljke Martina Espozita (1h15)

„Buđenje permakulture“

Permakultura donosi tračak nade svojim ekološkim, ekonomski pogodnim i društveno pravičnim rešenjima. Dostupna svima, ona može biti ostvarena svuda… Ljudi se danas sastaju i eksprimentišu ovim pouzdanim rešenjem. Ova „permakol“ promena je u razvoju.

Rediteljke Adriana Belea (1h22)

„Šta čekamo?“

Ko bi poverovao da je svetski šampion gradova u tranziciji jedna mala francuska opština, a to kaže Rop Hopkins, osnivač Pokreta gradova u tranziciji. Film „Šta čekamo ?“ govori o tome kako se mali grad u Alzasu, sa 2 200 stanovnika, odlučio za post naftovsku tranziciju i rešio da smanji ekološko zagađenje.

Rediteljke Marie-Monique Robin (1h57)

Radionice oko otpada i drugih tema i takođe velika igra na osnovu zelenih akcija sa ciljem da podignu svest mladima o potrebi da se svako dnevne akcije dobro izaberu.

Previous
Next

Pozivamo Vas da učestvujete u debatu između francuskih i srpskih naučnika, na temu koja ce biti specifična svakom gradu. Imaćete priliku da otkrijete originalna rešenja, inovativna, a naročito konkretna i već implementirana u Evropi. Većina projekata već pomenuta možete pronaći u odeljku „Rešenja“ .

karavan_za_klimu
Karavan_za_klimu_Logo

Karavan za klimu je projekat Francuskog instituta u Srbiji, koji su finansijski podržali EU delegacija i UNDP, a implementirao Centra za promociju nauke.