Karavan za klimu

Arhitektura / urbanizamRešenje

ARHITEKTURA I URBANIZAM
Пусти видео запис

Anuk Ležandr

Ponovo osmisliti grad

„Arhitektura i urbanizam, rešenje u borbi protiv klimatskih promena?“ Gradnja održive kuće koja troši malo energije, poboljšanje energetske efikasnosti postojećih zgrada, ponovno razmatranje urbanističkih planova i uređenja u cilju osmišljavanja pametnijih prostora koji troše manje energije, predstavljaju prve korake vezane za smanjenje emisije ugljen dioksida.

Anuk Ležandr je istaknuto ime francuske arhitekture. Osnivač je i partner XTU architects, čiji je prioritet: povezati kontekst i pejzaž u jedan produktivan, vegetativan i eko-odgovoran životni prostor. XTU je pobedio na konkursu za realizaciju Francuskog paviljona na Svetskoj izložbi u Milanu 2015. godine, koja se odvijala pod sloganom „Hrana za planetu, energija za život“.

Sa željom da bude akter promena, da razvije novi način konstruisanja grada i redefiniše odnose urbanizma, humanosti i prirode, Anuk Ležandr daje arhitekturi novu dimenziju. Projektuje zgrade koje proizvode energiju više nego što je troše, uz korišćenje fotosinteze ili solarnih ćelija, zgrade koje sakupljaju otpade i otpadne vode i prerađuju ih.

Ubeđena da će živi organizmi biti u centru biotehnološke revolucije sutrašnjice, Anuk Ležandr i X-TU rade sa timom sturčnjaka na istraživanju inovacija u oblasti bio-inspirisane i fotosintetičke arhitekture i razvijaju program bio-fasada i stvaranja novih arhitektonskih ekosistema.

Autor je brojnih projekata realizovanih širom sveta (Grad vina, Bordo, Francuska, Muzej Praistorije, Južna Koreja, Muzej civilizacija, Reunion, In vivo, Pariz…) Neke od najvažnijih nagrada koje je osvojio XTU su: nominacija za 2016. Mies van der Rohe Nagradu; 2015. Milano – Zlatna medalja za arhitekturu i pejzažno uređenje; 2014. Paris Shop & Design Nagrada, 2013. Nagrada Južnokorejske Akademije Arhitekture…Ponovo osmisliti naše kuće

Menadžer marketinga i komunikacije u firmi PopUp House koja je osnovana 2014. Pop up house je arhitektonski biro za istraživanje i inovacije u oblasti građevine. Njihova ambicija je da grade objekte sa velikom termičkom efikasnošću na brz i jednostavan način.

Anais BudarGraditi na pametan način

Arhitekta, docent na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Njegova specijalnost su energetska efikasnost, bioklimatska i zelena arhitektura.

Miomir VasovPostaviti zelene krovove

Asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, govoriće o ulozi zelenih krovova u ublažavanju efekata klimatskih promena i predstaviće značaj primene regenerativnog dizajna u projektovanju i izgradnji objekata.

Maria Stamenković

Karavan_za_klimu_Logo

Karavan za klimu je projekat Francuskog instituta u Srbiji, koji su finansijski podržali EU delegacija i UNDP, a implementirao Centra za promociju nauke.