Karavan za klimu

Upravljanje otpadomRešenje

Upravljanje_otpadom_Logo
Пусти видео запис

Ana Batrićević

Upozoriti o otpadu

Fotografije koje čine postavku „Beogradski otpad“ nastale su u martu 2017. godine na deponiji Vinča i na pogonu Otpad na Adi Huji u Beogradu.

Fotografije su napravljene u okviru terenskog istraživanja sprovedenog za potrebe naučnog rada posvećenog pravnom regulisanju i praktičnim problemima upravljanja otpadom u Srbiji. Smisao ovog istraživanja bio je da se ukaže na postojanje jaza između teorije, odnosno zakonodavstva sa jedne i prakse sa druge strane u oblasti upravljanja otpadom na ovim prostorima. 

Prizori zabeleženi na ovim lokacijama imaju za cilj da doprinesu buđenju ekološke svesti, navodeći posmatrača da se zapita u kolikoj meri svako od nas doprinosi stvaranju otpada i zagađenju životne sredine.

Istraživanje je realizovano pod okriljem Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, u okviru projekta finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Karavan_za_klimu_Logo

Karavan za klimu je projekat Francuskog instituta u Srbiji, koji su finansijski podržali EU delegacija i UNDP, a implementirao Centra za promociju nauke.